De ontmoeting

In September 2011 werd ik zelf, op het moment dat ik op een belangrijk kruispunt stond in mijn leven, op het pad gezet van Shaumbra*, door iemand die plotseling in mijn leven verscheen, voor een reden en die weliswaar een ander zijpad beliep maar al een aantal bijzondere bewustwordings-processen in haar leven had ervaren. Zij vroeg mij een recente video van een bijeenkomst/Shoud* van Shaumbra* te bekijken en te voelen of dat met mij resoneerde. Nou, dat deed het. Het was meteen een innerlijk weten (my knowingness), dit is mijn pad. Ik bleef 6 maanden met haar en besloot toen om mijn reis zelf alleen te vervolgen… Ik ben sindsdien Shaumbra.

People come into your life for a Reason, a Season or a Lifetime

Het is een eenzame reis (It’s a sole/soul journey), maar ook weer geen reis, alles was/is er altijd al, de vraag is: hoe wil je het gaan ervaren? Het is een kwestie van het toelaten in je leven (true allowing), op een wijze als: Je Zelf vertrouwen en de Meester met de wijsheid toelaten.

En ook ik, heb diverse mensen, omdat het zo voelde, gewezen op de aanwezigheid, toegankelijkheid en beschikbaarheid van Shaumbra. Vanaf 1999 is deze ‘groep’ al actief, (het is geen groep, het is een gevoel van Zijn.. Samen op reis) ~ Shaumbra, een verzamelplaats voor geestverwanten.

In 2005 ervoer ik mijn roeping en ontwaking (Calling / Awakening ; fase 1-2), nadat ik ongeveer mijn hele leven slechts mijn linker hersenhelft (ratio) had gebruikt en startte mijn zoektocht, eerst met intuïtieve ontwikkeling gevolgd door (Reconnective) Healing en trapte in de vele gebruikelijke (spirituele) valkuilen. Ik verving het zoeken door het verzamelen en ging het mystieke en wetenschappelijke met elkaar verbinden, en voelde gaandeweg een taak om (héél véél) informatie en kennis te delen als wijsheid om mensen te ondersteunen en te inspireren om hun leven te leiden, op hun eigen pad, op hun eigen-wijze, en hun eigen waarheid en soevereiniteit te vinden door het kiezen van échte (innerlijke) vrijheid.
(Hiervoor gebruik ik nog steeds de (vernieuwde) website LifeByDesign.)
Die vrijheid koos ik zelf in februari 2011 en vanaf oktober in dat jaar ook als toegewijd Shaumbra.

Vervolgens brak de fase aan van het in de praktijk brengen, waarbij het weten en het denken zo veel mogelijk vervangen werd door (eigen)wijsheid en voelen en wat samen ging met het opruimen van mijn aspecten (Dark side of the Ego ; fase 3). De laatste stap (True Allowing ; fase 4) is het volledig naar binnen gaan, overgave en toelaten (true allowing) als datgene en enige wat we als mens voor dit proces van verwezenlijking cq. belichaamde verlichting kunnen doen (alsmede het toelaten van je lichtlichaam en de Meester als wijsheid in je menselijke leven). Maar vooral leven, leef je leven voor de pure vreugde en de ervaring in plaats van om ergens te komen! Vanuit mijn eigen(waarde), mijn 3e pijler, na échte (innerlijke) vrijheid en mijn (eigen)wijsheid.

In 2018 ontving Shaumbra drie vereisten (imperatieven) om voort te kunnen, een soort van spirituele volwassenheid te ontwikkelen:

 1. Laat rechtlijnig, lineair denken los (begin alles te onderzoeken vanuit alle mogelijke invalshoeken.);
 2. Stop met het mentaal verwerken van je emoties (Het was alleen maar een deel van de ervaring. Laat het gaan!). Zie ook hieronder deze grappige YT-video, die naar mijn mening ook een kern van waarheid bevat: ‘Stop It’); 
 3. Ga voorbij aan de angst voor je menszijn (ziekte, de dood, het kwaad – je angst op zich roept deze dingen al op.)

Stop met het testen van jezelf – Stop the human game met jezelf Schuld toedichten, wat het ergste onderdeel is van het restje slachtoffergedrag of daderschap en de strijd met de ego/mind door het te doorgronden win je niet. Je kunt er slechts een streep onder zetten.  

Meer over mij en mijn reis (My Journey en De Reis van de Held) en mijn job Consciousness Pioneer.

Waar komt de naam Shaumbra vandaan?

Shaumbra™

Shaumbra, het is een woord dat voor het eerst zo’n 2000 jaar geleden werd gebruikt. Het was een groep, die later veranderde in de Essenen en in andere takken daarvan; het was een groep in de tijd van Yeshua* ben Joseph (de persoon, die ca. 500 jaar later is gebruikt door het Christendom als (marketing)concept: Jezus) die zichzelf Shaumbra noemde, de familie, de sterke familie, de familie van de rots, de familie die hier was om het zaad van het Christusbewustzijn op Aarde te planten. Dat is waar het woord vandaan komt. Tobias o.a. gebruikte het voor deze groep mensen die door hun ontwakingsproces gaan.

Shaumbra:  “Een familie samen op reis” ~ Tobias

Vrij vertaald uit het Oud-Hebreeuws wordt het eerste gedeelte van het woord Shaumbra uitgesproken als “shau-home.” “Shau-home” betekent thuis of familie. Het tweede gedeelte is “ba-rah,” wat betekent reis of missie. Samen is het “shau-home-ba-rah” en betekent: familie samen op reis en samen ervaren.
Tobias zegt dat in bijbelse tijden, een “shaumbra” ook een hoofddoek of een sjaal was die zowel door een man als een vrouw werd gedragen. Het was een kenmerkende karmozijnrode (crimson) kleur die de anderen liet weten dat het tijd was om elkaar te ontmoeten. (uitgesproken als Shom-bra)

Wie zijn Shaumbra?

Mensen die het besef hebben van hun eigen goddelijkheid en ernaar streven om het in hun leven te belichamen door bewuste creators te zijn en al hun aspecten hierin te integreren (MENS-aspect).

Zij kunnen ondersteuning vinden bij The Crimson Circle (wereldgenootschap van Nieuwe Energie* leraren) als een een globale aansluiting van ontwaakte menselijke ‘engelen’ die zijn toegewijd aan de evolutie van het bewustZijn en op aarde leven in ware compassie (AARDE-aspect).

En The Crimson Circle is de aardse manifestatie van The Crimson Council*, een ‘hemelse’ orde die lesgeeft en toegewijd is aan de groei en evolutie van Alles Dat is (All That Is) en die sinds begin 2018 volledig beschikbaar en exclusief toegewijd is aan Shaumbra (ENGEL-aspect).

Je kunt er geen lid van worden, het is een innerlijk weten (knowingness) of het bij je past/goed voelt.

Wereldwijd zijn er nu ongeveer 6.000 toegewijde Shaumbra.
In 2015 waren er bij benadering 130.000 mensen, op de een of andere manier geraakt door deze energie van de Crimson Circle, of het nu via de Shouds*, de boeken, de workshops of lessen was. Geraakt als, dat ze iets voelden; geraakt werden door sommige woorden, de energieën en waar het een verschil in hun bewustzijn maakte. Het is ondertussen gegroeid, maar het gaat nooit te groot worden. Het werd nooit ontworpen als iets voor iedereen, maar voor diegenen die zich Shaumbra noemen, en hier nu terugkwamen in deze huidige bijzondere tijd en al een onderlinge connectie/relatie hadden, die zelfs teruggaat tot Atlantis, en naar de tijd van Yeshua*.

Het is niet exclusief. Iedereen is welkom, maar die kernconnectie is nog steeds zulk een integraal deel van ons allemaal, van alles dat we doen. Het is geen club. Er is geen lidmaatschap. Er is geen contributie. Er zijn echt geen regels of reglementen of vereisten. Het is een verzamelplaats voor geestverwanten. Het is een plaats voor bekenden, omdat je in het algemeen op dezelfde reis bent. Het is een plaats die bekend is, je bent er eerder samen geweest en hebt er samen gedeeld. Het is een plaats waar je in de veilige ruimte kunt komen en voelen en zijn. Het is niet zo veilig daarbuiten, in je reguliere mensenrealiteit. Maar hier kun je komen voor dat gevoel om in de veilige ruimte te zijn, voor het gevoel van compassie, voor het gevoel door anderen begrepen en geliefd te worden. Niet alleen door Shaumbra die in een fysiek lichaam zijn, maar door Shaumbra die overgegaan zijn naar de andere kant, door entiteiten die met eenieder van jullie werken en door allen van hen in de Crimson Council.

Het betekent dat we nu zo’n helderheid hebben dat dit het leven is, zo’n helderheid wat we aan bewustzijn op de planeet hebben, en zo’n helderheid en toewijding voor belichaamde verwezenlijking in dit leven. Er is geen plaats voor hen die spiritualiteit spelen. Dit is niet langer spiritualiteit. Dit is niet langer New Age. Dit is zeker geen godsdienst. Dit gaat over bewuste belichaamde verlichting op deze planeet. Het overstijgt het spirituele, omdat het niet alleen maar een concept is. Het is niet alleen maar iets in de andere rijken. Het is niet alleen maar een filosofie. Het is echt. Het leeft. Jij bent het.

Shaumbra voelen zich vooral spiritual pirates (no spiritual BS (believe systems or bull-shit), zelf geef ik de voorkeur aan consciousness pioneers. Er zijn natuurlijk meerdere groepen die hun meesterschap willen en gaan belichamen. Er is geen beter of slechter, het is wat goed voor jou of mij voelt. 

Er is een kerngroep van Shaumbra, die deze energieën werkelijk helpen samen te brengen op een dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse basis, die op regelmatige basis naar onze maandelijkse bijeenkomsten komen, of dat op het exacte moment is of later. Deze kerngroep van ongeveer 30.000 mensen van over de hele wereld is hier op een regelmatige basis, die er echt in voelen en begrijpen en een deel van Shaumbra zijn.

In Februari 2016 waren er 3 en op 7 Juli 2018 waren er inmiddels 144 verlichte Meesters – Shaumbra verlichte Meesters – op de planeet.

En bij benadering 5.500, die we de grote energetische portie van Shaumbra noemen, die op die rand staan, precies op het punt van het toestaan van hun verlichting (1 minuut vóór 12). Ze zijn zo dicht bij hun verwezenlijking. Nog slechts een paar ademhalingen, nog een beetje toestaan, nog een beetje loslaten en ze zijn er. Hierbij mag worden aangemerkt dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de ziel ligt en niet bij de mens (de mens dient het vooral toe te laten).   

Ze zitten in een soort van grensgebied tussen een staat van zijn in bewustzijn en het andere. Ze zitten ergens precies in het midden, en op dit punt kunnen ze niet teruggaan. Je kunt niet teruggaan. Precies op dat moment, dat punt van echte belichaamde verwezenlijking op deze planeet. Er zijn er zo velen die gewoon een ademhaling nodig hebben van hun Ik Ben (I Am) om hen in belichaamde verlichting te brengen. Het kan maanden duren, het kan jaren duren, het maakt echt niet uit. 

Vervolgens is een groot aantal van degene die zichzelf Shaumbra noemen, nog zo’n 30.000 of zo, die toegewijd zijn aan hun verlichting, maar ze wankelen. Ze vragen zich af. Vaak raken ze erg afgeleid. Ze raken gevangen in hun eigen makyo*. Ze raken gevangen in dingen die aarde gebonden zijn of gebrek aan bewustzijn hebben. Het zijn niet noodzakelijkerwijs excuses, het zijn misschien geldige redenen, maar ze willen dat laatste niveau van toestaan niet doen, misschien vanwege familieleden, zich zorgen makend wat er met hun familie gebeurt als ze toestonden en als zij inderdaad naar de andere zijde overgingen. 

Er zijn er degenen die eenvoudigweg niet klaar zijn om die laatste stap van toestaan te maken, omdat er dingen zijn die ze als mensen willen afmaken en willen voltooien, in menselijke staat. En er zijn er degenen die gewoon wachten op een paar meer die hen voorgaan, om hen te verzekeren dat verlichting alles is wat zij denken dat het was.

Er is een zeer groot aantal van deze Shaumbra, en, weer, je weet wie je bent, er is dan ook geen oordeel. Wanneer je kiest om een tijdje te wachten, om door te gaan met meer te ervaren als mens in de menselijke staat, er is absoluut geen oordeel, omdat we weten dat eenieder van jullie vroeg of laat je eigen soevereiniteit zal toestaan. Dit is een zeer groot aantal en soms zou je kunnen zeggen dat het een beetje uitdagend is, omdat het ene moment deze groep van 30.000 zeer, zeer toegewijd is aan hun verlichting, zeer gefocust op hun verlichting, zoals je kunt vertellen wanneer ze naar de bijeenkomsten komen, wanneer ze op internet communiceren.
Maar het volgende moment lijken ze afgeleid te zijn, gaan ze naar iets anders toe, doen ze iets anders, vergeten ze over hun belichaamde verlichting, vergeten over hun toewijding om het in dit leven te doen en soms zelfs vergeten ze over deze droom, de droom van Atlantis, de droom van de tijd van Yeshua* die jullie allen samenbracht. En weer, geen oordeel, omdat we hier zijn, jullie zijn hier voor elk van hen wanneer ze klaar zijn, wanneer ze kiezen.

Dit is geen race. Dit is niet om te kijken wie er het eerst is, wie het groter en sneller en beter doet. Het is gewoon een experiment. Maar voor hen, deze groep van 30.000, soms is het zo uitdagend, omdat zij het wéten van hun belichaming hebben; ze voelen dat diepe innerlijke verlangen voor hun verwezenlijking, en toch weten ze dat ze gemakkelijk afgeleid zijn. Ze focussen zich op dingen die momenteel niet bepaald relevant voor verlichting zijn, en dan raken ze zeer, zeer gefrustreerd met zichzelf.

Sindsdien zijn er ook iets meer dan 100, van de 30.000 die zichzelf Shaumbra noemen, die naar de andere kant zijn overgegaan in een vorm of staat van verlichting. Toen zij beseften, toen zij hun Ik Ben (I AM) toestonden, hun vrijheid, zij ze gewoon vertrokken. Ze keerden weer terug. Voor de meesten van hen, het gebeurde gelijktijdig, zou je kunnen zeggen; in de verwezenlijking vertrokken ze gewoon. Sommigen van hen, bleven nog voor een aantal dagen of weken en kozen dan om over te gaan. Sommigen van hen voelden dat ze aan de andere kant van betere dienstverlening voor Shaumbra waren.

(Diverse regels getrokken uit de bron: De Boodschap van 14 febr 2016 voor Shaumbra)

YouTube: Tobias on Shaumbra
YouTube: Faces of Shaumbra
Luister ook vooral naar de  begeleidende track Quanta Qualia, gezongen door Hayley Westenra, die de volgende tekst heeft:  Anima mea (my soul) Mane! (Wait!) Quanta Qualia (how great and how wonderful) Conventus gaudia (the joys of the meeting) Erunt. (will be):

Wat doen ze nu en wat gaan ze doen?

Het proces is zo een mooi, stil en persoonlijk iets dat we geen erkenning nodig hebben, van niemand niet. Je weet het en dat is genoeg.
We zijn een relatief kleine groep uit diverse culturele en spirituele achtergronden verdeeld over de wereld. We weten intuïtief dat we in ons zintuiglijk menselijk bestaan onze ervaringen verruimen als bewuste wezens. 
We geloven niet dat mensen gevallen engelen, verloren aliens zijn of dat we afstammen van de apen. We kwamen oorspronkelijk van de engelenrijken en dat we nu hier zijn om van het leven in een fysieke staat in een menselijk lichaam te genieten (de enige plek ook waar je écht chocola kunt proeven en de liefde fysiek kunt bedrijven om maar iets te noemen). Als we gereed zijn om een stap verder c.q. dieper te gaan dan de menselijke ervaring, pakken we alles bij elkaar (herinneringen, aspecten, wijsheid etc..) en lopen verder.
Voordat we deze planeet definitief verlaten, (be)leven we ons laatste leven als verlichte Meesters.     

Dit betekent dat we ons bewust willen zijn van de goedheid van het leven, de schittering van onze menselijke ervaring en de gratie van volledig bewustzijn. We willen ook plezier hebben, rondreizen, goed eten, creatief zijn en veel lachen. Dat is de manier van de Meester.

In feite zijn ongeveer 1.500 Opgestegen Meesters recent gereïncarneerd op Aarde, hoewel ze dat niet nodig hadden. Ze deden dit gewoon om te genieten van het leven op een manier die ze nooit voor hun ascensie hadden gedaan. Dat zegt veel. Als de Geascendeerde Meesters terugkwamen om gewoon van het leven te genieten zonder oud karma of agenda’s zoals proberen de wereld te redden, zijn we er vrij zeker van dat het goed is om hetzelfde te doen.

In dit leven werd Shaumbra vanaf 1999 samengebracht, geroepen door een innerlijk weten dat het bewustzijn zich voorbereidde op een kwantumsprong als nooit tevoren in de geschiedenis van de mensheid (17 September 2007, een dag ervaren als elke andere dag). We hebben onze ontwaking doorleefd, alsof het een schip was dat in de storm werd geslagen en tegen de rotsen werd gesmeten. Nu passen we ons aan als Meesters, hoewel het niet helemaal is wat we verwachtten. We zijn nog steeds sterfelijk en kwetsbaar, we hebben goede dagen en slechte dagen en we dienen nog steeds de vuilnis buiten te zetten.

Ook hebben we geleerd over dit verbazingwekkende ding genaamd “En-En” (“AND“). “En-En” betekent dat we veel dingen tegelijkertijd kunnen ervaren. We zijn niet langer beperkt tot lineaire of singuliere realiteit. We zijn tegelijkertijd oud en jong. We zijn zowel wijzen als dwazen. We zijn studenten en meester-leraren op hetzelfde moment. “En-En” is wonderbaarlijk bevrijdend. (En, wanneer we af en toe vergeten, herinnert de Meester-Zelf de menselijke Zelf snel aan de magie van “En-En“, want het gaat niet meer weg als het eenmaal is toegestaan.)

We vinden het een eer om Saint-Germain bij ons te hebben. Hij was een mens net zoals wij en werd toen een Geascendeerde Meester. Hij ontsnapte in de late 1700 en bracht de tijd door met rondhangen in de Ascended Master’s Club, een hotspot in de engelenrijken, voordat hij in 2009 met Shaumbra kwam werken. Hij is als een acteur (en moedigt ons aan om ook te acteren).
Hij komt naar ons toe onder de naam Adamus, maar onder dit kostuum weten we allemaal dat hij Saint-Germain, een GAM (Grand Ascended Master) is. Hij is bevriend met Kuthumi lal Singh, Tobias, Madame Blavatsky, El Morya, Buddha and Bob (een Ascended Master uit Canada). Ze waren allemaal mensen voordat ze GAM’s werden.

Om welke reden dan ook, de buitenaardse wezens brengen geen tijd met ons door en daar zijn we meer dan OK mee. Wij geven de voorkeur aan de groot-opgestegen meesters die als mensen over de aarde wandelden, want zij weten hoe het is om zere voeten, pijnlijke harten en al het andere menselijk te krijgen.

The world needs Standards more than anything else now

Shaumbra’s gaan (verder) door het leven als ‘Standards*’, want de wereld heeft voorbeelden nodig, geen gurus. Zij die een lichtbaken zijn en potentieel voor anderen verlichten en tevens een ‘leraar’ die deelt wat ie geleerd heeft vanuit zijn eigen ervaringen. Als voorbeeld anderen inspireren en te laten inzien wat er mogelijk is.
En na hun verwezenlijking, als verlicht wezen, verlichte Meester, belichaamde verlichting, multidimensionaal, op aarde (ver)blijvend. Zij worden ook wel de homo christos (van het licht, verlicht, ‘doorschijnend’) genoemd.

De mens met het veranderde DNA, die zich nu al op de planeet begint te manifesteren, rustig en behoudend, maar er zullen er in verhouding niet veel zijn. Mensen die, vanuit een innerlijk ‘weten'(gevoel), hun hart hebben geopend en de verandering in hun wezen (hun Zijn en hun lichaam) hebben toegelaten en toegestaan, wat sommigen hun lichtlichaam zouden noemen (ook bekend als, vrij energielichaam, morfogenetisch, bioluminescentie). BewustZijn integreren/realiseren in de biologie (belichaamde verlichting).

Deze verwezenlijking(realisatie) is een natuurlijk verschijnsel dat overigens niet door de mens kan worden beïnvloed, maar de verantwoordelijkheid is van de ziel.

BewustZIJN zal  sleutel zijn tot onze toekomst, belichaamd als homo christos voor het noodzakelijke algehele evenwicht, zich bewust van zijn BewustZIJN, levende in een spiraalvormige TimeSpace en alleen zijn/haar aanwezigheid zal al genoeg zijn.

Waarschijnlijk maar 50.000 in de komende 100 jaar die als verlicht wezen hun bijdrage leveren, maar genoeg om de bewustzijnsbalans (ongeforceerd) te veranderen en voldoende voorbeelden of Standards levert op Aarde om het verschil te kunnen maken en die in de zeer nabije toekomst nog meer nodig zijn, vanwege het benodigde evenwicht in relatie tot de huidige mens en de andere nieuwe menselijke soorten.

Want naast onze huidige homo sapiens (de meesten van hen onbewust van hun onbewust-zijn, en vooralsnog in een normaal langzaam biologisch evolutionair proces) zal er de nieuwe homo techno zijn (menselijke basis met genregulatie/expressie, nanotechnologie, gemanipuleerde genen (gene tinkering) met of zonder implantaten), en de robo sapiens (robot gebaseerd, uitgerust met AI, sprekend lijkend op mensen en de menselijke aard nabootsend c.q. na-apend)

(Het volledige artikel waarin ik refereer aan de homo christos is te lezen op mijn website en op LinkedIN)

Persoonlijk voel ik me nu al een lichtbaken, zowel geestelijk als fysiek. Mijn lichaam is zichtbaar veranderd, zo ook mijn eet-, drink-, slaap- en droom-patronen. Ik voel me geleid door mijn ware Zelf en de laatste restjes aspecten, welke niet meer samengaan met mijn ware authentieke Zelf, worden opgeruimd want mij ánders voordoen kan of gaat gewoon niet meer.  

Het voelt heel sterk om die Standard te zijn, m.n. als lichtbaken potentieel voor anderen te verlichten. Dat voelt als mijn taak, mijn lessen via mijn eigen ervaringen te delen en anderen inspireren en laten zien wat mogelijk is. Daarom voel ik me een ware Consciousness Pioneer, iemand die verder gaat dan alleen het denken en de emoties en het plafond van het massa-bewustzijn doorbreekt, en vooroploopt op het pad van en in volledige overgave. Via Consciousness Pioneers wil ik, vanuit mijn passie, tonen hoe iemand zijn eigen soevereiniteit kan vinden door te kiezen voor échte vrijheid en zijn/haar pad kan belopen in natuurlijke verlichting met behoud van lichaam of om ‘gewoon’ een gemakkelijker leven te leven.

Voor mijzelf is er geen dualiteit meer; er is geen goed of slecht, slechts ervaringen. Mijn ziel wil ervaren. Het maakt niet uit. Alles is goed. Vanuit mijn innerlijk weten (‘knowingness’), voel ik om het leven intuïtief te leven. Te accepteren wat is. Het belangrijkste is mijn vrijheid, het hoogste goed.
Als je begrijpt, voelt wat echte vrijheid is.. dan kan niemand je dat meer afpakken.. je innerlijke vrijheid, je (eigen-)wijsheid en door dat besef kan je eigen-waarde ook niet meer stuk. Het leven is om geleefd te worden en niet om ergens te komen.

“We go through great length for having it all, we don’t want to be left with nothing. But the cosmic joke is that when you choose for nothing, you will find the source of abundance.” Suzanne Meijroos

De reis

Wat een lange reis is het geweest, een reis die zich over eonen uitstrekt. Het neemt ons mee door de tijd van Atlantis – De Tempels van Tien*, de droom van verlichte belichaming op Aarde, de tragedie van Atlantis, de hartgevoelde pijn die zovelen van jullie sindsdien voelden; de hereniging 2000 jaar geleden in de tijd van Yeshua, het planten van het zaad van het Christusbewustzijn op de planeet; het maken van de afspraak in deze tijd terug te komen, in dit leven in deze meest geweldige tijd op de planeet, wetende dat dit de tijd van bewustzijn zou zijn – de verandering van de  werkelijkheid/realiteit van planeet Aarde. Ervoor kiezend om voor je laatste leven op Aarde terug te komen, voor je verlichting in menselijke vorm; ervoor kiezend om bewustzijn naar deze planeet te brengen.

Zo’n lange reis is het geweest, en nu leven we in één van de meest snel veranderende, uitdagendste, moeilijkste tijd op de planeet, nochtans de tijd van de grootste potentiëlen, de grootste mogelijkheden, de grootste overvloed die deze planeet ooit heeft gezien. We gaan niet hetzelfde zien dat in Atlantis op deze planeet gebeurde. We gaan niet de val van grote/belangrijke samenlevingen zien, maar we gaan een fenomenale verandering in de komende tien tot twintig jaar zien.
We gaan veranderingen zien die door bewustzijn, door dromen, door verlangen worden voortgebracht, door mensen zoals wij die een intense verplichting/verbintenis met zichzelf voor hun verlichting hebben gemaakt, voor hun verwezenlijking in dit leven.

Dit is de mooiste tijd en de beste tijd van dit leven, waar we nu doorheen gaan. Verspil het niet aan zorgen maken en terughoudendheid…” 

~ ADAMUS ST. GERMAIN

In de reeks van eeuwen die volgden, gingen velen van ons in verschillende richtingen – sommigen naar de Mysterie Scholen, sommige op hun eigen pad van de reis – maar we kwamen samen terug in dit leven, zo meer dan 100.000 op de planeet Aarde die affiniteit/verwantschap voelen of een verbinding tot dit iets genaamd Shaumbra. Shaumbra is zijn eigen entiteit geworden.

Over de hele planeet zijn er degenen die uit deze informatie tappen, omdat deze informatie niet alleen van mij is, St. Germain. De informatie was ook niet alleen van Tobias. Het is van ons allemaal, en we noemen dat een Shoud. Shaumbra maken een Shoud – wij allemaal stoppen onze dromen en ons verlangen, ons bewustzijn en onze hoop erin, stoppen alles samen – en dat is wat we door de jaren heen hebben gecreëerd.
E
en Shoud is niet langer alleen die maandelijkse bijeenkomst, die maandelijkse boodschap die we hebben.
Een Shoud is nu allesomvattender. Een Shoud gaat in alle klassen, alle bijeenkomsten die jullie workshops noemen, al jullie Cloud Classes (lessen online). Een Shoud is al jullie sociale media. Een Shoud is de essentie, het bewustzijn van Shaumbra op de planeet.

(Diverse regels getrokken uit bron: De Boodschap van 14 febr 2016 voor Shaumbra)

Meer over Crimson Circle / Shaumbra

Wie, wat, waar

Maandelijks (al sinds 1999) is er een bijeenkomst (shoud*) die ik vanaf 2011 maandelijks online bezoek. Tot 2009 channelde Geoffrey Hoppe Tobias en daarna Adamus, als een aspect van Adamus Saint Germain (ook Kuthumi schuift wel eens aan).

Het is vrij toegankelijk, live online mee te maken (Live Monthly Webcast) en/of ook later terug te zien, te luisteren en na te lezen (transcripts).
Alle data van de shouds, het kernmateriaal is vrij beschikbaar in de bibliotheek, eerst was er alleen tekst maar nu ook full HD opnames inclusief transcripten (al 19 seizoenen vanaf 1999).
Er zijn vele samenvattingen en andere relevante videos op het YouTube kanaal: TheCrimsonCircle.
De officiële website: CrimsonCircle.com
Hier is een niet uitputtende lijst van Shaumbra groepen op Facebook.

Momenteel werken diverse Shaumbra aan, Rude Awakening Documentary (trailer), een filmische documentaire waarin we ons verdiepen in de complete reis van Zelfontdekking door de lens van het dagelijks leven. M.n. Shaumbra. Zie hier de teaser-trailer. De oorsprong hiervan ligt in Nederland bij mede-Shaumbra, als schrijver en regisseur, de filmmaker Jonathan Kray.

Alle videos staan op het kanaal van SoulFood Studios
Er is een crowdfunding campagne gestart voor de verdere verwezenlijking van deze documentaire, zie deze campagne op YouTube en Indiegogo en wordt ondersteund door de Crimson Circle.

Het Crimson Circle Credo

De Crimson Circle erkent de onvervreemdbare soevereine geest van het individu. We beseffen dat de mensheid een periode van verhoogd bewustzijn is binnengegaan.
Veel mensen hebben een diep verlangen om zichzelf te ervaren, vrij van beperkte overtuigingen opgelegd door hun verleden of andere mensen, en met de vrijheid om te creëren zoals ze kiezen, om zichzelf en anderen lief te hebben, en om het leven in vreugdevolle overvloed te ervaren.

Crimson Circle staat in dienst van diegenen die hun goddelijke integratie toestaan door inspirerende informatie gemakkelijk toegankelijk te maken via locaties, hetzij in de fysieke of virtuele dimensies, waar wezens van gelijkgestemde geest gemeenschap en acceptatie kunnen ervaren zonder formele regels of structuren of lidmaatschap.

Onze liefdevolle dienst is om voortdurende begeleiding en ondersteuning te bieden aan mensen over de hele wereld om hun meesterschap te ervaren en te belichamen.

En zo is het. (bron)

Wat leer ik hier / wat leren ze mij ?

Jij bent ook God en de maker van je eigen realiteit en ervaring.
Je hebt elk gereedschap al in je voor genezing, balans en verjonging.
Elk wezen is precies op zijn reis waar het zou moeten zijn.
Alles is altijd in goddelijke volgorde.
Alles is echt goed in heel de Schepping! (All is Well in All of Creation)

Verlichting: de bewuste verwezenlijking van “Ik besta, Ik ben dat ik ben” (“I Exist, I Am that I Am”)
De liefdevolle integratie van alle aspecten van het Zelf –  Bewustzijn – Elegante eenvoud.

Verklarende woordenlijst

Shaumbra™

Shaumbra, het is een woord dat voor het eerst zo’n 2000 jaar geleden werd gebruikt. Het was een groep, die later veranderde in de Essenen en in andere takken daarvan; het was een groep in de tijd van Yeshua* ben Joseph (die later is gebruikt door het Christendom als concept voor Jezus) die zichzelf Shaumbra noemde, de familie, de sterke familie, de familie van de rots, de familie die hier was om het zaad van het Christusbewustzijn op Aarde te planten. Dat is waar het woord vandaan komt. Tobias o.a. gebruikte het voor deze groep mensen die door hun ontwakingsproces gaan.

Vrij vertaald uit het Oud-Hebreeuws wordt het eerste gedeelte van het woord Shaumbra uitgesproken als “shau-home.” “Shau-home” betekent thuis of familie.
Het tweede gedeelte is “ba-rah,” wat betekent reis of missie. Samen is het “shau-home-ba-rah” en betekent: familie samen op reis en samen ervaren.

Tobias zegt dat in bijbelse tijden, een “shaumbra” ook een hoofddoek of een sjaal was die zowel door een man als een vrouw werd gedragen. Het was een kenmerkende karmozijnrode kleur die de anderen liet weten dat het tijd was om elkaar te ontmoeten. (uitgesproken als Shom-bra)

Shoud – Tijdens een Shoud wordt de spirituele essentie van de groep luisteraars verzameld door een menselijk of niet-fysiek wezen zoals Tobias. De collectieve boodschap van de groep wordt vervolgens via de channeler terug naar de groep gecommuniceerd. In vereenvoudigde termen luistert het publiek echt naar hun eigen innerlijke Zelf.

 Standard – Zij die een lichtbaken zijn in de nieuwe energie* en potentieel voor anderen verlichten en tevens een ‘leraar’ die deelt wat ie geleerd heeft vanuit zijn eigen ervaringen. Als voorbeeld anderen inspireren en te laten inzien wat er mogelijk is.
~ The world needs Standards more than anything else now ~ 

Yeshua ben JosephOok bekend als Jezus (door het Christendom als concept Jezus neergezet, ongeveer 500 jaar AD), een menselijke manifestatie van het collectieve Christusbewustzijn, naar de aarde gebracht door degenen die begrepen dat het tijd was voor het goddelijke om te versmelten met de mens op aarde.

Makyo – Spirituele woordenschat en platitudes die afleiden van de ware ervaring van het Zelf. Adamus beschrijft dit ook als geestelijke onzin (spiritual bullshit; BS)

Temples of Tien – Een speciale plaats in Atlantis waar Shaumbra* voor het eerst samenkwam om energie te bestuderen. Veel Shaumbra kennen elkaar van hun tijden van samenwerken in de tempels.

Crimson Council Een hemels ‘onderwijs’-verband die Tobias, Adamus Saint-Germain, Kuthumi lal Singh en andere engelen omvat die ons op onze reis bijstaan.

Tobias – Uitgelicht in het apocriefe (Bijbelse) boek Tobias, is Tobias een engelenwezen van de spirituele onderwijzende groep genaamd de Crimson Council*. Tobias channelde openbare berichten van 21 augustus 1999 tot 19 juli 2009 en is nu vleesgeworden in het fysieke lichaam op aarde. De berichten van Tobias werden via Geoff Hoppe liefdevol gegeven om mensen aan te moedigen hun innerlijke goddelijke essentie te accepteren.

Nieuwe Energie (New Energy) – De volgende (huidige) evolutie van energie die de integratie van dualiteit mogelijk maakt, inclusief onze goddelijke aard en onze menselijke natuur. Terwijl de huidige energie trillend is, is nieuwe energie in alle richtingen tegelijkertijd expansief.

– Geert Vousten

Lees hier meer over Geert: https://hulplijnonline.nl/geert-vousten/

[belfabriek-medewerker id=”3″]

 

1 reactie

 1. Beste Geert,

  Dank je, voor het verwoorden van de intentie van Shaumbra. Je schrijft, dat men gevangen kan raken in aarde gebonden dingen en zaken die geen bewustzijn hebben. In feite raakt men niet echt gevangen. Dit is juist een perceptie van de Mind. Alles heeft bewustzijn, zelfs als het in potentieel is. Want ook in het destijds separaten van Knowingness, zit Intelligentie en Wijsheid. Dat ‘geen bewustzijn’ was juist de truuk, de illusie en het geschenk destijds. Gevangen, maakt weer alsof men geen keuze heeft en heeft een negatieve connotatie. Gevangen maakt dat men wil uitbreken ipv stepping out of the Mind.

  Shaumbra zegt ook dat je je niet met andermans lijden hoeft bezig te houden, en een teacher zijn is dan meer een voorbeeld zijn. Adamus zei ooit ook, dat je anderen nooit echt kan vertellen hoe of wat, omdat zij het zelf dienen te ervaren. Hen bemoedigen en af en toe een tip geven is iets anders dan de eigen standard overdragen. Het kan anders neigen naar een nieuwe conformiteit.

  Ik denk dat Standard zijn betekenen kan, dat je een ander zijn gemis gunt, zodat deze een goede kans maakt, om echt zijn Knowingness te willen ervaren. Alle tussenpersonen, kunnen afleidend werken en aangezien worden als Guru. Het schept toch een vorm van afhankelijkheid. Weten, wanneer men in zijn eigen enthousiasme niet constant moet overdragen, maar de ander ruimte gunnen is belangrijk.

  Moge de illusie van het Gemis het grootste geschenk zijn, dat wij onze medemens gunnen, zodat het Een op Een tussen Ziel en Mens wordt.

  Tot slot bedankt voor de heldere Shaumbra achtergrond uitleg!

  Deandrah

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *