Als je echt mocht kiezen …

Ruim honderd jaar geleden stelde Henry Ford de mensen die zijn uitvinding, de automobiel, wilden kopen voor de keuze: “Je mag iedere kleur kiezen die je maar wilt, als het maar zwart is.”
Een uitspraak van dr. Phil: “Tachtig procent van alle keuzen is gebaseerd op angst. De meeste mensen kiezen niet wat ze willen.
Ze kiezen voor wat ze denken dat veilig is.” Kiezen is blijkbaar niet altijd wat we denken dat het is. Hoe zouden we leven en hoe zou de wereld eruit zien als we echt konden kiezen?

Echt kiezen kan iemand pas als hij of zij informatie tot zich heeft genomen van zowel de voor- als tegenstander van het betreffende onderwerp. 
Als we echt mochten kiezen, zonder censuur en met vrije informatie, hadden ons leven en de wereld er nu heel anders uitgezien.
Al is een plakje nog zo dun, het heeft altijd twee kanten.

Sta open voor andere informatie. Wellicht word je er wijzer van … of niet. 
Maar misschien is het in ieder geval wijs om niet te snel te oordelen en “complotten!” mee te gaan roepen.
Want realiseer je ook: wat 18 maanden geleden nog betiteld werd als complotten, is wel allemaal uitgekomen.

Dit Engelstalige boek heeft ook met keuzen te maken.
De auteurs van het boek The Truth About Contagion zijn Thomas Cowan, een arts en Sally Fallon Morell, een gezondheidsdeskundige.
Recentelijk hebben ze hun beider kennis gebundeld en het boek 
The Truth About Contagion geschreven. Helaas is het boek (nog) niet vertaald.

Bron: Succesboeken.nl

Lees meer…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *